Grups i monitors

Grups i monitors responsables

* Els grups de prebenjamí a infantil entrenen els dilluns, dimecres i divendres. També el grup cadet mixte.

Grup Prebenjamí (11 i 12): 18h15'-19h15'
Grup Benjamí (09 i 10): 18h15'-19h15'
Grup Aleví (07 i 08): 18h15'-19h15'
Grup Infantil (05 i 06): 18h15'-19h45'
Grup Cadet mixte (nascuts 03 i 04): 18h15'-20h00'

* La resta de grups cadets entrenen dilluns, dimarts i dijous.

- Grup Velocitat, salts: 18h15'-20h00' (dilluns, dimarts i dijous)
- Grup Fons, marxa: 18h45'-20h15'
- Grup Llançaments i combinades:

* Llançaments: Dilluns dimarts i dijous de 18h.15’ a 20h.15’
* Combinades: Dilluns dimarts i divendres de 18h.15’ a 20h.15’